Pixwell主题功能非常强大,设计风格时尚现代,具有完美的响应式设计,兼容各种设备显示,自定义程度很高,非常适合食谱,时尚,旅游,技术,个人或任何其他很棒的杂志和博客网站。

主题截图:

               

下载地址

演示地址 下载地址

参与评论