Mechanic WordPress主题,是一款汽车服务维修主题,主题特点:自适应各种设备和视网膜支持,WPML ,及时自定义,Woo Commerce,RTL 支持,简码,强大的选项面板,HTML5/CSS3,无限侧边栏,无限颜色,自定义小工具,包含演示数据和说明文档等。

主题截图:

               

下载地址

演示地址 下载地址

参与评论