Truemag WordPress 主题,一个新闻杂志主题。

主要特点:

自适应各种设备,HiDPI 支持,黑白 2 个颜色,无限颜色,本地化支持,无限侧边栏,SEO,导入导出主题选项。

主题截图:

               

下载地址

演示地址 下载地址

参与评论